تپه هایی نزدیک روستای کیلانه واقع در جنوب غرب سنندج
کورش انباری