Bookmark and Share
آمادگی برای حوادث: راهنمای مدیریت میراث فرهنگی جهانی
تاريخ: ۱۱ مهر ۱۳۸۷
مرکز جهانی مطالعه حفاظت و مرمت آثار فرهنگی (ایکروم)، کتاب "آمادگی برای حوادث: راهنمای مدیریت میراث فرهنگی جهانی" نوشته هرب استوول را به صورت رایگان در اختیار محققان قرار می‌دهد.
این کتاب که اولین بار در سال 1998 منتشر شده است به بررسی موضوع آمادگی در برابر حوادث هم به طور کلی و موردی می‌پردازد. پس از مقدمه‌ و ترسیم چهارچوب مورد بررسی، نویسنده استراتژی‌های مناسب برای آثار فرهنگی مختلف در حوادثی چون آتش‌سوزی، زلزله، سیل، درگیری نظامی و سایر مخاطرات را مورد بحث قرار می‌دهد. در انتها نمونه‌های موردی از بکارگیری این استراتژی‌ها در عمل آورده شده است. 

برای دانلود این کتاب به سایت ایکروم مراجعه کنید و یا بر روی لینک زیر کلیک نمایید: