Bookmark and Share
پلان مدیریتی شهر تاریخی فلورانس منتشر شد
تاريخ: ۲۷ آذر ۱۳۸۷
این پلان مدیریتی برای سال‌های 2006 تا 2008 تهیه شده و در تاریخ 6 مارچ 2006 به تصویب شورای شهر فلورانس رسیده است
مطالعه و بررسی این گزارش می‌تواند در تهیه پلان مدیریتی برای سایر شهرهای تاریخی مفید و سازنده باشد. این پلان مدیریتی در وب سایت شورای شهر فلورانس برای دانلود موجود است.

این گزارش را می‌توانید به زبانهای
انگلیسی و  ایتالیایی  دانلود فرمایید.