Bookmark and Share
پلان مدیریتی جدید بنای سنگی اسنون هنچ منتشر شد
تاريخ: ۱۴ اسفند ۱۳۸۷
پلان مدیریتی این بنای باستانی پیشتر در سال 2000 میلادی تهیه شده بود. نسخه حاضر پس از چندین دور مشورت و مذاکره با مردم محلی، صاحبان زمین و سایر ارگان‌های دولتی تهیه و منتشر شده است.
هدف پلان مدیریتی حاضر، حفظ و نگهداری ارزش‌های این اثر میراث جهانی برای نسل امروز و نسل‌های آینده است. این پلان موارد دیگری از جمله دسترسی به سایت، حفاظت از زیست‌بوم، کشاورزی، آموزش، تحقیق و نیازهای ساکنان محلی را نیز در نظر می‌گیرد.

برای دانلود نسخه الکترونیکی این جزوه ارزشمند، لینک زیر را دنبال کنید: