مطالعه و طرح مرمت خانه ذوالفقاري‌هاي زنجان
تاريخ: ۱۱ مهر ۱۳۷۹
خانه‌ي ذوالفقاري‌هاي زنجان كه قريب صد سال از احداث آن مي‌گذرد يكي از آثار ارزشمند شهر زنجان است كه در ياد و خاطره‌ي مردمان اين شهر همواره جايگاه مهمي داشته است...

خانه‌ي ذوالفقاري‌هاي زنجان كه قريب صد سال از احداث آن مي‌گذرد يكي از آثار ارزشمند شهر زنجان است كه در ياد و خاطره‌ي مردمان اين شهر همواره جايگاه مهمي داشته است.

خاندان ذوالفقاري از قديمي‌ترين و سرشناس‌ترين خا‌نواده‌هاي زنجان هستند كه در گذشته از قدرت و نفوذ زيادي برخوردار بوده‌اند.اين خانه را سردار اسعد ذوالفقاري ساخته است و فرزند او محمود خان در آن زيسته است. محمود‌ خان ذوالفقاري در زمان قضيه آذربايجان و فرقه دمكرات به مقابله با دمكراتها پرداخت و به همين دليل از محمد رضا شاه پهلوي نشان و درجه‌ي سرهنگي دريافت كرد.

اين خانه در زمان انقلاب به يكي از نهادها واگذار شد اما به سبب عدم مراقبت و رسيدگي جدي آسيب‌هاي فراواني به آن وارد شد.مجموعه بناهاي ذوالفقاري مشتمل بر ساختمان‌هاي اندروني و بيروني بوده كه در حال حاضر فقط عمارت بيروني آن باقي مانده است. شهرداري با احداث خيابان در سال‌هاي اخير سبب جدايي باغ از عمارت بيروني شده و باغ ذوالفقاري را به پارك عمومي تبديل كرده است.

در طرح مرمت خانه ذوالفقاري‌ها ، ابتدا عمليات رفع خطر و استحكام بخشي مورد نظر بوده است و سپس در نظر گرفتن يك كاربري جديد بدون آن‌كه به بنا آسيب وارد كند.

طبق توافقات صورت گرفته با اداره‌ي ميراث فرهنگي زنجان، خانه‌ي ذوالفقاري‌هاي زنجان كاربري اداري خواهد يافت و باغ آن مجددا طراحي و به حالت اوليه خود باز خواهد گشت.