تهيه پرونده ثبتي خانه نيما يوشيج در خيابان دزاشيب تهران
تاريخ: ۱۱ مرداد ۱۳۸۰
نيما يوشيج شاعر سرشناس معاصر، چند سال آخر عمرخويش را در تهران و در خانه‌ايي در خيابان دزاشيب تجريش سپري كرده و در همان منزل چشم از جهان فروبسته است.مطمئناً خانه نيما براي تمام كساني كه به ادبيات و به خصوص ادبيات مدرن فارسي علاقه دارند خاطره انگيز است...

نيما يوشيج شاعر سرشناس معاصر، چند سال آخر عمرخويش را در تهران و در خانه‌ايي در خيابان دزاشيب تجريش سپري كرده و در همان منزل چشم از جهان فروبسته است.مطمئناً خانه نيما براي تمام كساني كه به ادبيات و به خصوص ادبيات مدرن فارسي علاقه دارند خاطره انگيز است.

اين خانه پس از مرگ نيما فروخته شده بود و مالك آن پس از سال‌ها تصميم به تخريب آن گرفت. اين اتفاق باعث شد كه در جامعه فرهنگي تكاپويي براي نجات اين خانه به‌وجود آيد. شركت خشت و خورشيد در مدت كوتاهي ( ظرف كمتر از 48 ساعت) پرونده ثبتي اين خانه را به همراه نقشه‌هايش تهيه و به ميراث فرهنگي ارائه كرد تا ميراث فرهنگي با ثبت اين خانه در فهرست ملي آثار كشور بتواند از تخريب آن جلوگيري كند.

اين خانه بيش از پنجاه سال قدمت دارد.زير بناي خانه 180 متر و عرصه آن 680 متر مربع مي‌باشد.اين خانه با معماري متداول منطقه شميران و با سقف شيرواني ساخته شده است.ايوان آن داراي هشت ستون مدور است و در حياط آن تعدادي درخت كهنسال وجود دارد.

اميد است كه با يك طراحي مناسب اين خانه به موزه نيما، پدر شعر نو تبديل شود.