طرح محوطه‌سازي صندوق پس‌ انداز بانك ملي
تاريخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۰
صندوق پس‌انداز بانك ملي در جوار بانك مركزي، خزانه ملي و موزه جواهرات در خيابان فردوسي تهران قرار دارد. اين بنا در زمان رضا شاه ساخته شده و داراي معماري نئو‌كلاسيك به سبك بنا‌هاي هخامنشي است و سازنده آن آلمان‌‌‌ها بوده‌اند...

صندوق پس‌انداز بانك ملي در جوار بانك مركزي، خزانه ملي و موزه جواهرات در خيابان فردوسي تهران قرار دارد. اين بنا در زمان رضا شاه ساخته شده و داراي معماري نئو‌كلاسيك به سبك بنا‌هاي هخامنشي است و سازنده آن آلمان‌‌‌ها بوده‌اند.

در بخش ورودي اين بنا دو باغچه به مساحت 770 قرار دارد كه نيازمند طراحي و ساماندهي مجدد است.همچنين پياده‌روي مقابل اين ساختمان نيز احتياج به كف‌سازي و زيبا سازي دارد كه اين موارد توسط شركت خشت و خورشيد طراحي مي‌شود.