Bookmark and Share
میراث جهانی ایران
تاريخ: ۱۸ مهر ۱۳۸۵
کتابچه "میراث جهانی ایران"، جدیدترین کار شرکت خشت و خورشید است که به سفارش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تهیه و چاپ شده است.

در این کتابچه که به بهانه نشست تخصصی با عنوان "میراث جهانی، ظرفیت ها و پیامدها" که در تاریخ 26 مهر ماه سال جاری (1385) و  به منظور آشنایی با ظرفیتهای ثبت آثار در فهرست میراث جهانی و همچنین شناخت و آگاهی نسبت به ارکان ثبت آثار در یونسکو و بحث پیرامون مسئولیتها و تعهداتی که برای مسئولین و مردم پس از ثبت اثر ایجاد میشود برگزار گردید به سفارش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران توسط شرکت خشت و خورشید تهیه و چاپ گردید.
 این کتابچه 64 صفحه ای در قطع خشتی 22x22 سانتی متری به چاپ رسیده است.
فهرست کلی مطالب عبارتند از:

- کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (1972-یونسکو).
- معرفی آثار ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو.
- فهرست میراث جهانی.
- فهرست میراث جهانی در خطر.

برای مشاهده فهرست کامل مطالب لطفا فایل ضمیمه را مشاهده نمایید.