Bookmark and Share
لوح فشرده ارگ بم
تاريخ: ۲۰ فروردين ۱۳۸۵
کتاب ارگ بم تألیف مهندس حمید نوربخش و همکاران جامع ترین کتاب فنی در خصوص ارگ و شهر بم تلقی می گردد که با گذشت ۳۰ سال از تاریخ انتشار آن هنوز از جمله مهمترین اسناد این حوزه به شمار می رود. این کتاب توسط شرکت خشت و خورشید بصورت لوح فشرده در آمد تا تعداد بیشتری از محققانی که در خصوص شهر بم مطاله می کنند امکان دسترسی به اطلاعات ارزشمند آن را داشته باشند.

در اثر زلزله پنجم دیماه ۱۳۸۲ ارگ و بیش از ۶۰ اثر تاریخی دیگر شهر بم از میان رفته و یا به شدت آسیب دیدند بدون آنکه مطالعات جامع و مستندنگاری علمی از این آثار قبلاً تهیه  و در جایی گردآوری شده باشد. اکنون آنچه موجود است پاره ای اطلاعات نامنظم منتشر نشده است که در وسعت چندین هزار نفر که در ارگ بم کارکرده و یا از آن بازدید نموده اند پراکنده است. برآنیم تا با جمع آوری، تدوین، تنظیم و انتشار این اسناد همراه با ذکر منابع و مآخذ راه را برای  مراحل بعدی مطالعاتی و اجرایی هموار سازیم.
    کتاب ارگ بم (همراه با مختصری از تاریخچه معماری و شهرسازی ایران) تألیف مهندس حمید نوربخش و همکاران جامع ترین کتاب فنی در خصوص ارگ و شهر بم تلقی می گردد که با گذشت  ۳۰ سال از تاریخ انتشار آن هنوز از جمله مهمترین اسناد این حوزه است.
اهمیت دیگر این کتاب شیوه تحقیق و دقت منحصر بفرد آن در برخورد با شهری تاریخی است، که بی شک بسیار فراتر از یک تحقیق دانشجویی و حتی بسیاری از تحقیقات مشابه در سطح ملی است.
در خصوص انگیزه ها و نحوه تهیه این کتاب که بسیار قابل تأمل است آقای مهندس نوربخش
در مقدمه این کتاب توضیح داده اند که پژوهشگران را به مطالعه آن دعوت می نماییم.

 برای تهیه این لوح فشرده میتوانید با شرکت مطالعه و مرمت خشت و خورشید تماس حاصل نمایید. 

برای مشاهده مقدمه و فهرست مطالب کتاب فایل مرتبط را دریافت کنید.